צוות תכנית אב לתחבורה

מתכננים ובונים עתיד

מכרזים

מסמכים כלליים

שם מכרז
מספר
סטטוס
פורסם
מכרז ייסגר
מספר : 007-2017
סטטוס: פתוח להצעות
פורסם: 24/04/2017
מכרז ייסגר: 16/05/2017
מספר : 111-2017
סטטוס: סגור
פורסם: 14/03/2017
מכרז ייסגר: 06/04/2017
מספר : 009-2017
סטטוס: סגור
פורסם: 21/02/2017
מכרז ייסגר: 16/03/2017
מספר : 008-2017
סטטוס: סגור
פורסם: 16/02/2017
מכרז ייסגר: 02/03/2017
מספר : 0011
סטטוס: סגור
פורסם: 07/12/2016
מכרז ייסגר: 29/12/2016
מספר : 0010
סטטוס: סגור
פורסם: 28/11/2016
מכרז ייסגר: 25/12/2016
מספר : 0008
סטטוס: סגור
פורסם: 22/11/2016
מכרז ייסגר: 12/02/2017
מספר : 0007
סטטוס: סגור
פורסם: 16/11/2016
מכרז ייסגר: 18/12/2016
מספר : 00003
סטטוס: סגור
פורסם: 05/07/2016
מכרז ייסגר: 28/06/2016
מספר : 00002
סטטוס: סגור
פורסם: 01/06/2016
מכרז ייסגר: 21/07/2016