מכרזים

מתכננים ובונים עתיד

סגור

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ אגרונומי ולביצוע סקר עצים עבור צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים

 • מספר:
  040-2018
 • פורסם:
  22/10/2018
 • מכרז ייסגר:
  29/11/2018
 • רפרנט:
  עמית בלוגובסקי