מכרזים

מתכננים ובונים עתיד

קבלת עדכונים למכרז

לגבי מכרז: 0009, שם המכרז: הזמנה להציע הצעות למתן שירותי תכנון תנועה, תחבורה ורימזור להסדרי תנועה בשלבי הביצוע לקווי הרכבת הקלה בירושלים
 
נא להזין קוד אימות