מכרזים

מתכננים ובונים עתיד

קבלת עדכונים למכרז

לגבי מכרז: 031-2019, שם המכרז: ביצוע עבודות שיפוץ במשרדי תכנית אב לתחבורה ירושלים
 
נא להזין קוד אימות