מכרזים

מתכננים ובונים עתיד

קבלת עדכונים למכרז

לגבי מכרז: 0012, שם המכרז: הזמנה להציע הצעות להסכם מסגרת למתן שירותי ניהול פרויקטים תחבורתיים בשלב התכנון
 
נא להזין קוד אימות