מכרזים

מתכננים ובונים עתיד

קבלת עדכונים למכרז

לגבי מכרז: 21-2017, שם המכרז: הזמנה להגיש הצעות למתן שירותי תמיכה וייעוץ בעדכון התכנית האסטרטגית לתחבורה ציבורית במטרופולין ירושלים
 
נא להזין קוד אימות