מכרזים

מתכננים ובונים עתיד

קבלת עדכונים למכרז

לגבי מכרז: 025-2017, שם המכרז: הזמנה להציע הצעות לביצוע סקר נוסעים בתח''צ במזרח ירושלים
 
נא להזין קוד אימות