מכרזים

מתכננים ובונים עתיד

קבלת עדכונים למכרז

לגבי מכרז: 001-2018, שם המכרז: הזמנה להציע הצעות להקמת אתר אינטרנט ומתן שרותי ניו מדיה ודיגיטל עבור צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים
 
נא להזין קוד אימות