מכרזים

מתכננים ובונים עתיד

קבלת עדכונים למכרז

לגבי מכרז: 002-2018, שם המכרז: הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ביצוע עבודות איתור גישוש, חפירה, שיקום, מדידות ומיפוי בתחומי ירושלים והמטרופולין
 
נא להזין קוד אימות