מכרזים

מתכננים ובונים עתיד

קבלת עדכונים למכרז

לגבי מכרז: 010-2018, שם המכרז: הזמנה להגיש הצעות למתן שירותי יעוץ בנושא הביטחון בפרויקט הרק"ל עבור צוות תכנית אב לתחבורה
 
נא להזין קוד אימות