מכרזים

מתכננים ובונים עתיד

קבלת עדכונים למכרז

לגבי מכרז: 011-2018, שם המכרז: הזמנה להציע הצעות לביצוע קידוחי ניסיון לצרכי תכנון פרויקטים תחבורתיים במטרופולין ירושלים
 
נא להזין קוד אימות