מכרזים

מתכננים ובונים עתיד

קבלת עדכונים למכרז

לגבי מכרז: 038-2018, שם המכרז: הזמנה להציע הצעות למתן שירותי סיוע ותמיכה בפרויקט הרק"ל ירושלים (עוזרים טכניים)
 
נא להזין קוד אימות