מכרזים

מתכננים ובונים עתיד

קבלת עדכונים למכרז

לגבי מכרז: 040-2018, שם המכרז: הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ אגרונומי ולביצוע סקר עצים עבור צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים
 
נא להזין קוד אימות