מכרזים

מתכננים ובונים עתיד

קבלת עדכונים למכרז

לגבי מכרז: 033-2018, שם המכרז: הזמנה להציע הצעות לאספקת מערכת ניהול מסמכים ומידע משרדי עבור צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים
 
נא להזין קוד אימות