מכרזים

מתכננים ובונים עתיד

קבלת עדכונים למכרז

לגבי מכרז: 041-2018, שם המכרז: הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ בנושאי אבטחת מידע והגנת סייבר עבור מרכז ניהול תנועה ותחבורה ציבורית מטרופוליני ירושלים
 
נא להזין קוד אימות