מכרזים

מתכננים ובונים עתיד

קבלת עדכונים למכרז

לגבי מכרז: 036-2018, שם המכרז: הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ לפרוגרמה כלכלית עירונית לפרויקט הסעת המונים בירושלים
 
נא להזין קוד אימות