מכרזים

מתכננים ובונים עתיד

קבלת עדכונים למכרז

לגבי מכרז: 015-2019, שם המכרז: הזמנה להציע הצעות לביצוע עבודות מדידה והכנת תצ"ר בירושלים והמטרופולין
 
נא להזין קוד אימות