מכרזים

מתכננים ובונים עתיד

קבלת עדכונים למכרז

לגבי מכרז: 037-2019, שם המכרז: הזמנה להציע הצעות למתן שירותי תיאום תשתיות
 
נא להזין קוד אימות