קווי רכבת קלה עתידיים

הקו הירוק והקו הכחול - קווים עתידיים

הוועדה המקומית וכן הוועדה המחוזית דנות בחודשים האחרונים בתוכניות להקמת 2 קווי רכבת קלה חדשים בירושלים.   

בהתבסס על מודלים תחבורתיים חדשניים, גיבש צוות תכנית אב לתחבורה  את הקו הכחול והקו הירוק.  

הקווים החדשים, יחד עם הקו האדום יהוו את גרעין רשת התחבורה המודרנית של ירושלים ויעניקו שירות ללמעלה מ-600,000 מתושבי העיר וכן את מיליוני המבקרים בעיר הבירה.
רשת הקווים תחבר את אזורי המגורים, התעסוקה, המסחר וההשכלה של ירושלים.

הקו הכחול והקו הירוק ישרתו את תושבי רמות, תלפיות, גילה ואת הסטודנטים בקמפוסים. בעזרתם ניתן יהיה להפחית באופן ניכר את השימוש בכלי רכב פרטיים ברחבי העיר ובאזורי הבילוי והפנאי.
כניסת הרכבת הקלה לשכונות הגדולות בירושלים צפויה לשפר את איכות חיי התושבים מן הקצה אל הקצה. 

עם הקמתם של קווי הרכבת הקלה הבאים, צפוי לגדול צי הרכבות הקיים לכדי 62 רכבות ועמו תתוגבר תדירות הגעת הרכבת ללמעלה מ-100 תחנות רכבת קלה.

סטטוס עדכני

הקו הירוק 

  • אושר בוועדה המחוזית לתכנון ולבניה אחרי שמיעת התנגדויות
  • צפי למתן תוקף – ספטמבר 2016
  • החל תהליך מכרז ההקמה של הקו – פורסם RFI בינלאומי

הקו הכחול

  • הובא להפקדה בוועדה המחוזית – פברואר 2016
  • צפי לפרסום להתנגדויות  – דצמבר 2016
  • צפי לדיון בהתנגדויות בוועדה המקומית – מרץ 2017
  • צפי למתן תוקף – יוני 2017