ירושלים בדרך למציאות חדשה!

עדכונים ושינויים

ירושלים בדרך למציאות חדשה!

עדכונים ושינויים

ירושלים בדרך למציאות חדשה!

עדכונים ושינויים

הארכת תוקף ההנחות למקבלי הבטחת הכנסה, קצבאות שאירים והשלמת הכנסה על פי חוק הביטוח הלאומי, הקיימים כיום, עד לתום שנת 2019.