#התניידות בעיר

عوفير

مسؤولة عن تعديل نظام المواصلات العامة في المدينة بما في ذلك تخطيط التنسيق وتحسينه بين…