Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/splashing/jet.gov.il/wp-content/themes/enfold-child/includes/single-post.php on line 5

דויד

24.02.2024
ירושלים הנה העיר הראשונה בישראל בה מתבסס מערך התחבורה על עורקים ראשיים ובהם רכבת 

ffffffdfdfdfdf

 

היחידה מופקדת על תכנון וקידום רשת הסעת המונים במטרופולין ירושלים. תפקידה הוא לבדוק היתכנות של רעיונות חדשניים ויישומם בשטח תוך ליווי העבודות עד השלמתן. בין השאר, כוללת עבודתה פיתוח תכניות לשיפור הקווים הקיימים ולתכנון קווים חדשים על פי הצרכים התחבורתיים העתידיים ופיתוח רעיונות תחבורתיים חדשים העולים מן השטח.

היחידה מופקדת על תכנון וקידום רשת הסעת המונים במטרופולין ירושלים. תפקידה הוא לבדוק היתכנות של רעיונות חדשניים ויישומם בשטח תוך ליווי העבודות עד השלמתן. בין השאר, כוללת עבודתה פיתוח תכניות לשיפור הקווים הקיימים ולתכנון קווים חדשים על פי הצרכים התחבורתיים העתידיים ופיתוח רעיונות תחבורתיים חדשים העולים מן השטח.

 
  • העתידיים ופיתוח רעיונות תחבורתיים חדשים ה
  • העתידיים ופיתוח רעיונות תחבורתיים חדשים ה
  • העתידיים ופיתוח רעיונות תחבורתיים חדשים ה
  1. העתידיים ופיתוח רעיונות תחבורתיים חדשים ה
  2. העתידיים ופיתוח רעיונות תחבורתיים חדשים ה
  3. העתידיים ופיתוח רעיונות תחבורתיים חדשים ה

מאמרים נוספים שאולי מעניינים אותך

מעוניינים להישאר מעודכנים?