משרת עוזר חשב ואחראי חשבונות

  • סגור להצעות
  • מספר: 20-2021
  • פורסם: 16/08/2021
  • רפרנט: רחלי מרצ'נט
  • מכרז ייסגר: 02/09/2021

לגבי מכרז: 20-2021 ,
שם המכרז: משרת עוזר חשב ואחראי חשבונות

  • *שדות חובה
שימו לב! הצעות אשר יוגשו ללא מילוי השאלון, לא ייבדקו!