שינויים במיקומי העצירות בתחנות ההורדה לקווים הבין – עירוניים בציר שפע חיים – ירמיהו