עבודות להנחת תשתיות בצומת מעבר המתלה – שד’ לוי אשכול