עבודות יום ולילה בצומת הרחובות נורדאו | יפו | שרי ישראל