עבודות יום ולילה במקטע הרחובות הרב צבי יהודה – ימין אבות – כנפי נשרים