עבודות תשתית בסמוך לפארק המסילה, במקטע הרחובות מעגלי יבנה – ריש לקיש