עבודות להקמת הסדר תנועה חדש בצומת הרחובות שז"ר / שד’ הרצל / עץ חיים