עבודות להקמת הסדר תנועה חדש וקבוע בשדרות גולדה מאיר