עבודות לילה לצורך קרצוף וריבוד רחובות בר אילן וחטיבת הראל