עבודות תשתית במקטע הרחובות הרב צבי יהודה – כנפי נשרים