ביטול זמני של מעבר הולכי רגל בין הרחובות מן לצבי פנקס