עבודות תשתית במקטע שבין צומת פת / ברעם (רחוב בן דוסא) לרחוב הפרסה