עבודות יום ולילה בצומת שלמה (מומו) הלוי / שדרות גולדה מאיר