עבודות תשתית ברחובות הרב צבי יהודה | ימין אבות | כנפי נשרים