שימו לב, צפויים עומסים בשל חסימה זמנית של רחוב בר אילן