תחילת עבודות הכנה לקראת אספלט סופי ברחוב שלמה זלמן שרגאי