עבודות יום ולילה במקטע הרחובות הרב צבי יהודה – כנפי נשרים וברחוב בית הדפוס