עבודות ליצירת מפגש מסילות בצומת רחוב הרב צבי יהודה ושדרות הרצל

הרכבת הקלה בירושלים