עבודת חציות בצומת הרחובות מעבר המתלה – שדרות לוי אשכול