עבודות לילה לחידוש אספלט בשכונות סנהדריה המורחבת ורמת אשכול