עבודות תשתית ברחוב שרי ישראל, במקטע שבין צומת רש"י לצומת תורה מציון