הודעה על שינויים בהסדרי התנועה ברחובות אוהל יהושע ושפע חיים