הודעה על עבודות להקמת הסדר תנועה חדש באגודת ספורט הפועל