הקמת הסדר תנועה חדש ברחוב צביה ויצחק, במקטע שבין צומת דגן לכיכר הסנונית