פרויקט לשיפור הנגישות ופני הרחוב במעבר המקשר בין רחובות ניקנור – ברניקי