הודעה על עבודות לילה ברחוב יצחק מודעי

גבעת התחמושת | הר הרצל