הסדרי החניה בחניוני חנה וסע החל מה-29 באפריל 2019

גבעת התחמושת | הר הרצל

גבעת התחמושת | הר הרצל