מסלולים חדשים לקווים הבין – עירוניים בירושלים

הסטת השירות מציר בר אילן לצירים חלופיים