עבודות לצורך סלילת אספלט סופית ברחוב המרגלית

ברחובות ירמיהו ושרי ישראל