עבודות יום ולילה בצומת הרחובות גרשון שקד / בצלאל בזק